1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd

Menigt medlem
Årbyesvej 10
4970 Rødby
 
 4556313522
Træffes efter aftale.

Menigt medlem
Kløvervænget 3
4970 Rødby
 
 54601514

Menigt medlem
Havrevænget 11
4970 Rødby

Menigt medlem
Bøgevej 37
4970 Rødby
 
 22604970
Efter aftale.

Menigt medlem
2.Tværvej 10
4970 Rødby
 

Først valgte, Menigt medlem
Vestergade 95
4970 Rødby
 

Menigt medlem
Sædinge By 10
4970 Rødby
 

Menigt medlem
Gl. Maribovej 3
4970 Rødby
 

Menigt medlem
Stationsvej 5
4970 Rødby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bysjøvlen 1
4970 Rødby
 
 24522526

Korshærs- og sognepræst
Kirke Allé 1
4970 Rødby
 
 23112526
Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag. Der henvises til Dan K. Månsson.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 24477614
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk