Menighedsråd

Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7651@SOGN.DK
CVR: 24477614

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bøgevej 37
4970 Rødby
Tlf: 22604970
Efter aftale.
Næstformand
Årbyesvej 10
4970 Rødby
Tlf: 4556313522
Træffes efter aftale.
Menigt medlem
Østre Alle 42 1 th
4800 Nykøbing F
Kasserer
Kløvervænget 3
4970 Rødby
Tlf: 54601514
Kontaktperson
Havrevænget 11
4970 Rødby
Tlf: 51921681
Menigt medlem
Strandvej 12
4970 Rødby
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Bysjøvlen 1
4970 Rødby
Sogne- og diakonipræst
Tlf: 50540947

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.