1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Roager Sogns Menighedsråd

Formand
Roagervej 205
Roager
6760 Ribe
 

Næstformand, Kontaktperson
Roagervej 372
Kirkeby
6760 Ribe
 

Sognepræst, Formand for valgbestyrelsen
Tangevej 2
6760 Ribe
 

Kirkeværge(Roager Kirke), Kasserer
Kiærsvej 1B
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Ll Roagervej 5
Roager
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Vestermarksvej 2
Kirkeby
6760 Ribe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sdr Kirkevej 20
V Vedsted
6760 Ribe
 
 75445025

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Roager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14293310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk