1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Spandet-Roager Sognes Menighedsråd

Formand
Roagervej 205
Roager
6760 Ribe
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Trekronervej 5
Mølby
6760 Ribe
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Vestermarksvej 14
Kirkeby
6760 Ribe
 

Kirkeværge
Spandetvej 10
Fjersted
6760 Ribe
 

Kontaktperson
Toftlundvej 143
Spandet
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Roagervej 396A
Kirkeby
6760 Ribe
 

Kasserer
Lundsmarkvej 72
Roager
6760 Ribe
 

Bygningssagkyndig
Arnumvej 47
Spandet
6760 Ribe
 

Sognepræst, Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Tangevej 2
6760 Ribe

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Spandet-Roager Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14293310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk