1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Risbjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Landlystvej 67
2650 Hvidovre

Næstformand
Allingvej 58
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Krogstens Alle 21
2650 Hvidovre

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Sandholtvej 30
2650 Hvidovre

Kontaktperson
Poppel Alle 31
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Baunebakkevej 10 1 tv
2650 Hvidovre

Menigt medlem
M Bechs Alle 43
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Sognegårds Alle 72 2 th
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Langstrupvej 2
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Bregnevej 24
3500 Værløse

Menigt medlem
Arn Nielsens Blv 17 st tv
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Spurvegården 27 st th
2650 Hvidovre

Menigt medlem
Grenhusene 167
2650 Hvidovre

Kirkeværge - ikke medlem
Flemmingvej 14
2650 Hvidovre

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Kirkegade 12
2650 Hvidovre
 
 36753175
Mobil 61165637 E-post: LMM(at)risbjergkirke.dk Fridag: mandag
Lisbeth Munk Madsen

Sognepræst
Risbjergvej 13
2650 Hvidovre
 
 36781282
Mobil 61165638 E-post: NHA(at)risbjergkirke.dk Fridag: mandag
Nete Holm Andersen

Sognepræst
 
 61165620
Hospitalspræst Hvidovre Hospital

Sognepræst
Idrætsvej 3
2650 Hvidovre
 
 36783813
Mobil 61165639 E-post: TGN(at)risbjergkirke.dk Fridag: fredag
Thomas Gylnæs Nielsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Risbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17871218
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk