Menighedsråd

Risbjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Risbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7143@SOGN.DK
CVR: 17871218

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Landlystvej 67
2650 Hvidovre
Tlf: 40 77 67 78
Næstformand
Rosenhøj 8 1 th
2650 Hvidovre
Tlf: 24 42 57 02
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kirkegade 12
2650 Hvidovre
Mobil 61165637 E-post:  LMM(at)risbjergkirke.dk Fridag: mandag
Menigt medlem
Sandholtvej 30
2650 Hvidovre
Tlf: 24 60 00 19
Menigt medlem
Poppel Alle 31
2650 Hvidovre
Tlf: 28 88 02 47
Menigt medlem
Baunebakkevej 10 1 tv
2650 Hvidovre
Tlf: 40 95 73 60
Menigt medlem
M Bechs Alle 43
2650 Hvidovre
Tlf: 51 36 72 47
Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Sognegårds Alle 72 2 th
2650 Hvidovre
Tlf: 30 71 41 22
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Classensgade 54 st th
2100 København Ø
Tlf: 26 64 33 11
Menigt medlem
Bregnevej 24
3500 Værløse
Tlf: 24 63 16 04
Menigt medlem
Hvidovrevej 128E 2 tv
2650 Hvidovre
Menigt medlem
Claus Petersens Alle 39 st th
2650 Hvidovre
Medlem af valgbestyrelsen
Grænsevej 54
2650 Hvidovre
Menigt medlem
Kongensvej 25 st
2000 Frederiksberg
Sognepræst
Risbjergvej 13
2650 Hvidovre
Tlf: 61165638
Mobil 61165638 E-post: NHA(at)risbjergkirke.dk Fridag: mandag
Sognepræst
Idrætsvej 3
2650 Hvidovre
Tlf: 61165639
Mobil 61165639 E-post: TGN(at)risbjergkirke.dk Fridag: fredag
Sognepræst
Tlf: 61165620
Hospitalspræst Hvidovre Hospital

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.