Menighedsråd

Rinkenæs Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rinkenæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9025@SOGN.DK
CVR-nummer: 52567017

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hvedemarken 15
Rinkenæs
6300 Gråsten
Næstformand, Sekretær
Stenvej 34
Rinkenæs
6300 Gråsten
Menigt medlem
Melskovvej 12
Rinkenæs
6300 Gråsten
Kasserer
Højmark 11
Rinkenæs
6300 Gråsten
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Højmark 19
Rinkenæs
6300 Gråsten
Kontaktperson
Nederbyvej 63
Rinkenæs
6300 Gråsten
Medlem af valgbestyrelsen
Hesselgaard 1
Rinkenæs
6300 Gråsten
kst. Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 4
Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf: 74651550
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 74651550 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.