1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ringkøbing Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Markskellet 2
6950 Ringkøbing

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Langelandsgade 71
Rindum
6950 Ringkøbing
 

Kirkeværge
Møllevej 17D
6950 Ringkøbing
 

Kasserer
Kaj Munks Vej 12
6950 Ringkøbing
 

Kontaktperson
Heboltoft 25
Velling
6950 Ringkøbing
 

Menigt medlem
Finlandsgade 23
6950 Ringkøbing
 

Medlem af valgbestyrelsen
Højvangen 18
Velling
6950 Ringkøbing
 

Menigt medlem
Bryggen 1 1 th
6950 Ringkøbing
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
M Erichsens Vej 6
6950 Ringkøbing
 

Provst
Fjord Alle 13
6950 Ringkøbing
 
 40136432

Sognepræst (kirkebogsfører)
Poulsgårdsvej 7
6950 Ringkøbing
 
 50406557

Sognepræst
Velling Kirkeby 1
Velling
6950 Ringkøbing
 
 97321618

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ringkøbing Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37539619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk