Menighedsråd

Ringkøbing Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ringkøbing Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8749@SOGN.DK
CVR: 37539619

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Markskellet 2
6950 Ringkøbing
Tlf: 29268982
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Langelandsgade 71
Rindum
6950 Ringkøbing
Menigt medlem
Enighedsvej 5
6950 Ringkøbing
Menigt medlem
Østergade 10B
6950 Ringkøbing
Medlem af valgbestyrelsen
Højvangen 18
Velling
6950 Ringkøbing
Menigt medlem
Heboltoft 25
Velling
6950 Ringkøbing
Kasserer
Kaj Munks Vej 12
6950 Ringkøbing
Menigt medlem
Kongevejen 34
6950 Ringkøbing
Provst
Fjord Alle 13
6950 Ringkøbing
Tlf: 40136432
Sognepræst
Velling Kirkeby 1
Velling
6950 Ringkøbing
Tlf: 97321618
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tangsvej 29
6950 Ringkøbing
Tlf: 50406557

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.