1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ribe Domsogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Engdraget 43
Ø Vedsted
6760 Ribe
 

Næstformand, Kirkeværge
 

Menigt medlem
Østerfenner 8
Ø Vedsted
6760 Ribe

Kasserer
Dagmarsgade 17
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Albert Skeels Gade 9
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Tørresager 4
Ø Vedsted
6760 Ribe
 

Menigt medlem
Bispegade 5E 2 th
6760 Ribe
 

Formand for valgbestyrelsen
Tøndervej 36
Ø Vedsted
6760 Ribe
 

Domprovst (kirkebogsfører)
Kannikegaarden
Torvet 15
6760 Ribe
 
 75420248

Sognepræst
Puggaardsgade 3 1
6760 Ribe
 
 75425900

Overenskomstansat sognepræst
Garvergade 14
6240 Løgumkloster
 
 21511775

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ribe Domsogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57237228
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk