Menighedsråd

Resen Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Resen Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8509@SOGN.DK
CVR: 18951118

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Kontaktperson
Nørrehedevej 1
Resen
7470 Karup J
Næstformand
Bavnevej 30
Resen
7470 Karup J
Kasserer
Vestergade 15A
7850 Stoholm Jyll
Kirkeværge
Tjørnevej 12A
7540 Haderup
Tlf: 97456113
Menigt medlem
Koldkurvej 12
Resen
7470 Karup J
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vrouevej 5
Vroue
7800 Skive
Tlf: 97547047
Overenskomstansat sognepræst
telefonnr. 51865890 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.