1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Resen Sogns Menighedsråd

Formand
Petuniavej 217
7800 Skive
 

Næstformand
Hagens Mølle Vej 4
7800 Skive
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Erantisvej 22
7800 Skive

Kasserer, Kontaktperson
Petuniavej 201
7800 Skive
 

Formand for valgbestyrelsen
Petuniavej 254
7800 Skive
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hybenvej 77
7800 Skive
 

Menigt medlem
Klitrosevej 5
7800 Skive
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 25 B
7800 Skive
 
 97521806

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Resen Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17344811
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk