1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Resen Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Violvej 159
7800 Skive
 

Næstformand
Petuniavej 217
7800 Skive
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Erantisvej 22
7800 Skive

Kasserer
Klitrosevej 5
7800 Skive
 

Menigt medlem
Dølbyvej 13
7800 Skive
 

Menigt medlem
Solsikkevej 32
7800 Skive
 

Menigt medlem
Violvej 171
7800 Skive
 

Menigt medlem
Bellisvej 19
7800 Skive
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 25 B
7800 Skive
 
 97521806

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Resen Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17344811
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk