1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Refsvindinge Sogns Menighedsråd

Formand
Stationsvænget 40
Refsvindinge
5853 Ørbæk

Næstformand
Nyborgvej 74
Refsvindinge
5853 Ørbæk
 

Kirkeværge
Longvej 2
Refsvindinge
5853 Ørbæk
 

Kasserer, Kontaktperson
Stationsvænget 25
Refsvindinge
5853 Ørbæk
 

Sognepræst
Odensevej 59
5853 Ørbæk
 
 65981985

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Refsvindinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62066016
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk