1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ravsted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ravsted Hovedgade 79B
6372 Bylderup-Bov

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Ravsted Storegade 45
6372 Bylderup-Bov

Kasserer
Ravsted Hovedgade 47
6372 Bylderup-Bov

Sekretær
Margretetoft 1
Ravsted
6372 Bylderup-Bov
 

Kontaktperson
Ravsted Storegade 21
6372 Bylderup-Bov
 

Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører)

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ravsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31189616
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk