1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Anerovej 21
8260 Viby J
 
 41342369
Christian Tuemand

Næstformand
Selmersvej 9
8260 Viby J
 
Hanne Bjerregaard Grønne

Kirkeværge
Selmersvej 9
8260 Viby J
 
Frank Grønne

Kasserer, Bygningssagkyndig
Klokkeblomstvej 33
Stavtrup
8260 Viby J
 

Kontaktperson
Karensmindevej 13
8260 Viby J
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rosenhøj Allé 2 st tv
8260 Viby J
 

Medlem af valgbestyrelsen
Karensmindevej 11
8260 Viby J
 
Jan Koefoed Baastrup Rømer

Menigt medlem
Bøgeskov Høvej 191
8260 Viby J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Selmersvej 7
8260 Viby J
 
 26572267
Rebecca Holst Andersen

Sognepræst
Karensmindevej 31
8260 Viby J
 
 23995599
Maja Søgaard Blokager

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59578316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk