Menighedsråd

Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9096@SOGN.DK
CVR-nummer: 59578316

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Anerovej 21
8260 Viby J
Tlf: 41342369
Næstformand
Selmersvej 9
8260 Viby J
Bygningssagkyndig
Klokkeblomstvej 33
Stavtrup
8260 Viby J
Kirkeværge
Selmersvej 9
8260 Viby J
Medlem af valgbestyrelsen
Karensmindevej 11
8260 Viby J
Kasserer
Grøfthøjparken 166 4 43
8260 Viby J
Medlem af valgbestyrelsen
Rosenhøj Allé 2 st tv
8260 Viby J
Kontaktperson
Sognepræst (kirkebogsfører)
Selmersvej 7
8260 Viby J
Tlf: 26572267
Sognepræst (kirkebogsfører)
Selmersvej 7
8260 Viby J
Tlf: 26572267
Sognepræst
Karensmindevej 31
8260 Viby J
Tlf: 23995599

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.