1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

Formand
Ellekratvej 2A
Ejlstrup
5200 Odense V
 

Næstformand, Kasserer
Ravnebjerggyden 103
Ravnebjerg
5491 Blommenslyst
 

Kirkeværge(Ravnebjerg Kirke), Medlem af valgbestyrelsen
Elleholmvej 43
Ravnebjerg
5250 Odense SV
 

Kirkeværge(Ubberud Kirke)
Middelfartvej 491 1
Lille Ubberud
5491 Blommenslyst
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Hvidtjørnvej 29
Ejlstrup
5200 Odense V
 

Kontaktperson
Pilevej 39
Ejlstrup
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Troelsevej 39
Ubberud
5491 Blommenslyst
 

Menigt medlem
Kalørvej 89
Ejlstrup
5200 Odense V
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ubberudvej 12
Ubberud
5491 Blommenslyst
 
 29166066

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34673403
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk