Menighedsråd

Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7786@SOGN.DK
CVR-nummer: 34673403

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Ravnebjerggyden 103
Ravnebjerg
5491 Blommenslyst
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Troelsevej 39
Ubberud
5491 Blommenslyst
Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Hvidtjørnvej 29
Ejlstrup
5200 Odense V
Menigt medlem
Ellekratvej 2A
Ejlstrup
5200 Odense V
Kirkeværge(Ubberud Kirke)
Middelfartvej 491 1
Lille Ubberud
5491 Blommenslyst
Menigt medlem
Elleholmvej 32
Ravnebjerg
5250 Odense SV
Menigt medlem
Kalørvej 89
Ejlstrup
5200 Odense V
Kirkeværge(Ravnebjerg Kirke), Medlem af valgbestyrelsen
Elleholmvej 43
Ravnebjerg
5250 Odense SV
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ubberudvej 12
Ubberud
5491 Blommenslyst
Tlf: 29166066

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.