Menighedsråd

Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7987@SOGN.DK
CVR-nummer: 38250035

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Lihmskovvej 21
7182 Bredsten
Næstformand
Hærvejen 41
7183 Randbøl
Kirkeværge
Hærvejen 33
7183 Randbøl
Tlf: 75881988
Menigt medlem
Springbjergvej 26
7183 Randbøl
Tlf: 75885048
Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Grydedalvej 19
7183 Randbøl
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterløkke 46
Ny Nørup
7182 Bredsten
Medlem af valgbestyrelsen
Mørupvej 15
7183 Randbøl
Kontaktperson
Søbakken 4
7182 Bredsten
Menigt medlem
Bindeballevej 72
7183 Randbøl
Sognepræst
Hærvejen 47
7183 Randbøl
Tlf: 22537183
Barselsvikar for Christina Munk Storm frem til 14. juni 2023
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstens Ager 2
Nørup
7182 Bredsten
Tlf: 51269530
mandag er præstens ugentlige fridag
Sognepræst
Hærvejen 47
7183 Randbøl
Tlf: 22537183
Mandag er præstens ugentlige fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.