1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Håsum-Ramsing Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ågade 25A
Ramsing
7860 Spøttrup

Næstformand
Holstebrovej 480
Kærgårdsholm
7860 Spøttrup

Kirkeværge
Sønder Alle 25
Håsum
7860 Spøttrup

Kirkeværge, Kontaktperson
Sønder Andrup 23
Ramsing
7860 Spøttrup

Kasserer
Holmgård Alle 2
Ramsing
7860 Spøttrup

Menigt medlem
Stengårdvej 10
Håsum
7860 Spøttrup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rettrupvej 16
Brøndum
7860 Spøttrup
 
 24919161

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Håsum-Ramsing Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34771596
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk