1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing Sognes Menighedsråd

Formand
Bakken 34
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
 

Næstformand
Fælled Alle 3
Ramsing
7860 Spøttrup
 

Kirkeværge
Sønder Alle 25
Håsum
7860 Spøttrup

Kirkeværge
Brøndum Kirkevej 9
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
 

Kirkeværge
Nørre Ramsingvej 7
Ramsing
7860 Spøttrup
 

Kasserer
Holstebrovej 408
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
 

Sekretær
Holmgård Alle 2
Ramsing
7860 Spøttrup

Kontaktperson
Lien 10
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rettrupvej 16
Brøndum
7860 Spøttrup
 
 24919161

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19567214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk