Menighedsråd

Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8863@SOGN.DK
CVR-nummer: 68928168

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Godthåbsvej 20
Dybe
7620 Lemvig
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Damgårdvej 5
Dybe
7620 Lemvig
Menigt medlem
Godthåbsvej 20
Dybe
7620 Lemvig
Kirkeværge, Kontaktperson
Solhøjvej 35
Ramme
7620 Lemvig
Menigt medlem
Voldervej 18
Ramme
7620 Lemvig
Kasserer
Algade 21
Ramme
7620 Lemvig
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lomborgvej 108
Lomborg
7620 Lemvig
Tlf: 97889011
Sognepræst
Gåskærvej 23
Vandborg
7620 Lemvig
Tlf: 97836326

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.