1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Råbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Solsortevej 4
9982 Ålbæk

Næstformand
Skagensvej 22
9982 Ålbæk

Medlem af valgbestyrelsen
Gårdbovej 29
9982 Ålbæk
 
 30960938

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Sørigvej 154
9982 Ålbæk
 
 20960961

Kirkeværge, Kontaktperson
Møldamvej 22
9982 Ålbæk
 
 22551050
Alle dage.

Kasserer
Parallelvej 22
9982 Ålbæk

Menigt medlem
Birkeparken 4A
9982 Ålbæk
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Sørigvej 154
9982 Ålbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sdr. Havnevej 44
9982 Ålbæk
 
 98488401
Mobil 24628584 Træffes alle dage undtagen mandag.

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Råbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25728610
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk