1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Præstø Sogns Menighedsråd

Formand
Egevej 8
4720 Præstø
 
 22100339 /55991972

Næstformand, Kontaktperson
Østerbro 12
4720 Præstø
 

Kirkeværge, Kasserer
Th. Hansensvej 12B
4720 Præstø
 

Menigt medlem
Antonivej 22
4720 Præstø
 

Menigt medlem
Adelgade 85
4720 Præstø
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Th. Hansensvej 14
4720 Præstø
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Præstø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22073516
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk