1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Præstø Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Egevej 8
4720 Præstø
 
 22100339 /55991972

Næstformand, Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Th. Hansensvej 14
4720 Præstø
 

Kirkeværge, Kasserer
Th. Hansensvej 12B
4720 Præstø
 

Sekretær
Havnevej 12K
4720 Præstø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Klosternakken 27 1
4720 Præstø
 

Menigt medlem
Torvet 24 1 tv
4720 Præstø
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Præstø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22073516
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk