Menighedsråd

Præstø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Præstø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7466@SOGN.DK
CVR-nummer: 22073516

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Egevej 8
4720 Præstø
Tlf: 22100339 /55991972
Næstformand, Kontaktperson
Adelgade 73I
4720 Præstø
Kirkeværge, Kasserer
Th. Hansensvej 12B
4720 Præstø
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Havnevej 12K
4720 Præstø
Medlem af valgbestyrelsen
Rådhusstræde 3A
4720 Præstø
Menigt medlem
Torvet 24 1 tv
4720 Præstø

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.