1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Præstebro Sogns Menighedsråd

Formand
Elverhøjen 42A
2730 Herlev

Næstformand, Kontaktperson
Violinvej 7
2730 Herlev

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Borgerdiget 129
2730 Herlev

Formand for valgbestyrelsen
Topasvej 35
2730 Herlev

Medlem af valgbestyrelsen
Tornerosevej 103 st tv
2730 Herlev

Menigt medlem
Kiselvej 15 1 tv
2730 Herlev

Menigt medlem
Snehvidevej 21
2730 Herlev

Menigt medlem
Højbjergvej 137
2730 Herlev

Kirkeværge - ikke medlem
Ederlandsvej 37B
2730 Herlev

Sekretær - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ederlandsvej 34A
2730 Herlev
 
 30588545
Træffes efter aftale, fredag fridag.

Sognepræst
 
 23239845
Efter aftale. Mandag er fridag

Sognepræst
Hjortespringvej 107
2730 Herlev
 
 30322045
Matilde Nordahl Svendsen er Sogne- og Hospitalspræst og træffes på hospitalet. Fredag fridag

Sognepræst
 
 23239845

Overenskomstansat sognepræst
 
 21590023
Ida Fonsbøl er Sogne- og Hospitalspræst og træffes på hospitalet. Mandag fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Præstebro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10275512
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk