Menighedsråd

Præstebro Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Præstebro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7136@SOGN.DK
CVR-nummer: 10275512

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Elverhøjen 42A
2730 Herlev
Næstformand
Højbjergvej 137
2730 Herlev
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Borgerdiget 129
2730 Herlev
Menigt medlem
Kiselvej 15 1 tv
2730 Herlev
Menigt medlem
Snehvidevej 21
2730 Herlev
Formand for valgbestyrelsen
Topasvej 35
2730 Herlev
Sognepræst
Tlf: 23239845
Efter aftale. Mandag er fridag
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 21590023
Ida Fonsbøl er Sogne- og Hospitalspræst og træffes på hospitalet. Mandag fridag
Sognepræst
Hjortespringvej 107
2730 Herlev
Tlf: 30322045
Matilde Nordahl Svendsen er Sogne- og Hospitalspræst og træffes på hospitalet. Fredag fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.