Behandling af personoplysninger ved sognebåndsløsning

Læs om vores behandling af personoplysninger ved sognebåndsløsning

Behandling af personoplysninger i forbindelse med menighedsrådsvalg samt valg til provstiudvalg og stiftsråd

Ved menighedsrådsvalg,valg til provstiudvalg og stiftsråd behandles personoplysninger i forbindelse med valgene og den efterfølgende offentliggørelse af valgenes resultat henholdsvis den fortegnelse, som på sogn.dk og provsti.dk er tilgængelige med hensyn til hvilke personer der sidder i henholdsvis menighedsrådene og provstiudvalgene.

Menighedsrådsvalg

Af dokumentet: Underretning om valgbestyrelsens behandling af dine personoplysninger, jf. art 13 i databeskyttelsesforordningen, i forbindelse med valg til menighedsråd
fremgår formålet med behandlingen og med hvilken hjemel det sker. Desuden er der oplysninger om hvem der modtager dine oplysninger samt om opbevaring og sletning m.v.
Endelig er der oplysninger din ret til indsigelse samt om din mulighed for at klage til Datatilsynet..

Læs dokumentet her.

De blanketter til menighedsrådsvalg som beskrives i dokumentet (fuldmagter og samtykkeerklæringer m.fl.l) kan du se her.

Valg til provstiudvalg og stiftsråd

Af dokumentet: Underretning om valgbestyrelsens behandling af dine personoplysninger, jf. art 13 i databeskyttelsesforordningen, i forbindelse med valg til provstiudvalg og stiftsråd
fremgår formålet med behandlingen og med hvilken hjemel det sker. Desuden er der oplysninger om hvem der modtager dine oplysninger samt om opbevaring og sletning m.v.
Endelig er der oplysninger din ret til indsigelse samt om din mulighed for at klage til Datatilsynet.

Læs dokumentet her.

De blanketter til valg til provstiudvalg og stiftsråd som beskrives i dokumentet (fuldmagter og samtykkeerklæringer m.fl.l) kan du se her.