1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Pederstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vråvej 24
Vrå
8830 Tjele

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Løvelbrovej 14
Pederstrup
8830 Tjele
 
 29809323/21759268

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Løvelbrovej 8
Pederstrup
8830 Tjele

Kirkeværge
Løvelbrovej 8
Pederstrup
8830 Tjele

Kasserer, Bygningssagkyndig
Løvelbrovej 7
Pederstrup
8830 Tjele

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Kirkegade 14
Rødding
8830 Tjele
 
 21643164

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Pederstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42379115
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk