Menighedsråd

Pederstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Pederstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8568@SOGN.DK
CVR-nummer: 42379115

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Løvelbrovej 8
Pederstrup
8830 Tjele
Tlf: 20554394
Næstformand
Løvelbrovej 14
Pederstrup
8830 Tjele
Tlf: 29809323/21759268
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Løvelbrovej 3
Pederstrup
8830 Tjele
Tlf: 86699368
Kirkeværge
Løvelbrovej 8
Pederstrup
8830 Tjele
Tlf: 24934162
Kasserer, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Løvelbrovej 12
Pederstrup
8830 Tjele
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Kirkegade 14
Rødding
8830 Tjele
Tlf: 21643164

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.