Menighedsråd

Pedersborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Pedersborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7384@SOGN.DK
CVR-nummer: 70248514

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Rustkammervej 70
4180 Sorø
Tlf: 2844 5064
Brevpost sendes til Kirkevænget 2b, 4180 Sorø. Menighedsrådets officielle email er 7384@sogn.dk Fortrolig post kan sendes til 7384fortrolig@sogn.dk 
Næstformand, Sekretær
Ahornvej 25
4180 Sorø
Formand for præstegårdsudvalget
Bygningssagkyndig
Tjørneholmsvej 3
4180 Sorø
Tlf: 40111282
Kasserer
Munkevænget 4 st th
4180 Sorø
Menigt medlem
Fredensvej 44
4180 Sorø
Formand for kirkegårdsudvalget
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Elmebjergvej 40
4180 Sorø
Tlf: 22506333
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vedelsgade 33A
4180 Sorø
Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevænget 2 C
4180 Sorø
Tlf: 24890534
mobil 6116 0155
Provst (kirkebogsfører)
Kirkevænget 2 C
4180 Sorø
Tlf: 24890534
Konst. Sognepræst Susanne Rousing SURS@KM.DK 6116 0155
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.