1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Padesø Sogns Menighedsråd

Formand
Ved Stranden 30
5300 Kerteminde
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Vædevej 5
Væde
5462 Morud
 

Kasserer, Kontaktperson
Andebøllevej 226
Andebølle
5492 Vissenbjerg
 

Kirkeværge
Sletterødvej 46
Padesø
5560 Aarup
 

Menigt medlem
Nellerudgyden 9
St Nellerod
5471 Søndersø
 

Menigt medlem
Andebøllevej 209
Andebølle
5492 Vissenbjerg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvænget 4
5471 Søndersø
 
 64831170

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Padesø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17194615
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk