Menighedsråd

Padesø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Padesø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9251@SOGN.DK
CVR-nummer: 17194615

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kjærsigvej 31
Strib
5500 Middelfart
Tlf: 21 40 91 83
Næstformand, Kirkeværge
Sletterødvej 46
Padesø
5560 Aarup
Tlf: 64 83 15 08
Menigt medlem
Andebøllevej 209
Andebølle
5492 Vissenbjerg
Tlf: 40 17 33 68
Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Andebøllevej 226
Andebølle
5492 Vissenbjerg
Tlf: 30 22 84 07
Medlem af valgbestyrelsen
Nellerudgyden 9
St Nellerod
5471 Søndersø
Tlf: 20 49 85 23
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvænget 4
5471 Søndersø
Tlf: 64831170

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.