Menighedsråd

Ovtrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ovtrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8877@SOGN.DK
CVR-nummer: 21202754

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Dejrupvej 15
6855 Outrup
Tlf: 40266026
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Søvigvej 50
6855 Outrup
Kirkeværge
Skyhedevej 4
6855 Outrup
Tlf: 71752539
Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Toftevej 60
6855 Outrup
Tlf: 75251213
Kasserer
Kløvbakken 32
6855 Outrup
Tlf: 75251913
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Skyhedevej 1
6855 Outrup
Tlf: 60959996
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lundtangvej 21
Lunde
6830 Nørre-Nebel
Tlf: 23446567

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.