1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Engvangen 7
8732 Hovedgård
 

Næstformand
Hylkevej 15
8660 Skanderborg
Birgit Høst Secher

Kontaktperson
Risvej 67
Ris
8660 Skanderborg
 
Inge Dose

Kirkeværge(Ovsted Kirke)
Kirstinelundsvej 4
Tebstrup
8660 Skanderborg
 
Kirsten Friis Damgård Rasmussen

Kirkeværge(Hylke Kirke)
Hylkevej 33
8660 Skanderborg
 
Inge Benfeldt

Kasserer
Lindbjergvej 6
Ejer
8660 Skanderborg
 
Karen Margrethe Skrøder Poulsen

Menigt medlem
Skovlykkevej 7
Ejer
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Lyngvej 21
Hylke
8660 Skanderborg
 
Knud Erik Jørgensen

Menigt medlem
Horndrupvej 31
Tåning
8660 Skanderborg
 
Bente Nielsen

Menigt medlem
Rødkildevej 6
Tåning
8660 Skanderborg
 
Pernille Lethenborg

Menigt medlem
Munkhøjvej 1
Brørup
8660 Skanderborg
 
Aase Forbæk Ladegaard

Menigt medlem
Tebstrupvej 35
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Tåningvej 31
8660 Skanderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 86538279 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bodøvej 34
8200 Aarhus N
Sussie Nygaard Foged

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44146215
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk