Menighedsråd

Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8039@SOGN.DK
CVR: 44146215

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Hylkevej 15
8660 Skanderborg
Tlf: 29643227
Næstformand, Kasserer
Rødkildevej 6
Tåning
8660 Skanderborg
Menigt medlem
Tåningvej 50
8660 Skanderborg
Kirkeværge
Grumstrupvej 4
Ustrup
8660 Skanderborg
Medlem af valgbestyrelsen
Vistoftevej 10
Ejer
8660 Skanderborg
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Horndrupvej 1
8660 Skanderborg
Kirkeværge, Sekretær
Risvej 67
Ris
8660 Skanderborg
Menigt medlem
Sogneskellet 39
8732 Hovedgård
Menigt medlem
Skovlykkevej 7
Ejer
8660 Skanderborg
Menigt medlem
Munkhøjvej 1
Brørup
8660 Skanderborg
Menigt medlem
Tåningvej 31
8660 Skanderborg
Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Præstegårdsbakken 11
Hylke
8660 Skanderborg
Tlf: 29115932
Træffes efter aftale Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.