1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Overlade Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Minnasvej 74
Borregård
9670 Løgstør
 

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Bjørnsholmvej 100
Overlade
9670 Løgstør
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Mosevej 6
Overlade
9670 Løgstør

Kasserer, Sekretær
Klokkevej 14
Overlade
9670 Løgstør
 

Bygningssagkyndig
Gerdasvej 16
Trend
9670 Løgstør
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bjørnsholmvej 160
Overlade
9670 Løgstør
 
 98678006
Spørgsmål vedr. kirkebøger og PERSON rettes til kordegn Jacob Dalgaard JADA@km.dk - Løgstør Kirkekontor tlf: 9867 1061

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Overlade Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43644610
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk