Menighedsråd

Overlade Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Overlade Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8352@SOGN.DK
CVR-nummer: 43644610

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Minnasvej 74
Borregård
9670 Løgstør
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Bjørnsholmvej 100
Overlade
9670 Løgstør
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Mosevej 6
Overlade
9670 Løgstør
Tlf: 98678321
Bygningssagkyndig
Gerdasvej 16
Trend
9670 Løgstør
Kasserer, Sekretær
Klokkevej 14
Overlade
9670 Løgstør
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bjørnsholmvej 160
Overlade
9670 Løgstør
Tlf: 98678006
Spørgsmål vedr. kirkebøger og PERSON rettes til kordegn Jacob Dalgaard JADA@km.dk - Løgstør Kirkekontor tlf: 9867 1061

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.