Menighedsråd

Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7719@SOGN.DK
CVR: 34677190

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Egemosevej 25
5882 Vejstrup
Tlf: 40344790
Næstformand, Kirkeværge
Landevejen 83
5882 Vejstrup
Tlf: 61754820
Kasserer
Løvvænget 9
Lundeborg
5874 Hesselager
Tlf: 20770775
Kirkeværge, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Tanghavevej 23
5883 Oure
Tlf: 52407674
Menigt medlem
Løvvænget 6
Lundeborg
5874 Hesselager
Kontaktperson
Tiselholtvej 18
5882 Vejstrup
Kirkeværge
Havnevej 26
Lundeborg
5874 Hesselager
Sognepræst (kirkebogsfører)
Albjergvej 30
5883 Oure
Tlf: 51710021

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.