Menighedsråd

Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8551@SOGN.DK
CVR: 38256912

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Trehøje 4
Oddense
7860 Spøttrup
Tlf: 30259058
Næstformand, Kontaktperson
Ginnerupvej 18
Krejbjerg
7860 Spøttrup
Kontaktperson
Nattergalevej 6
Balling
7860 Spøttrup
Sognepræst, Født medlem
Hostrupkrogen 2
9500 Hobro
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lundgårdvej 1
Volling
7860 Spøttrup
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Rolighedsvej 1F
Balling
7860 Spøttrup
Kirkeværge
Holmhuse 3
Oddense
7860 Spøttrup
Kirkeværge
Ginnerupvej 14
Krejbjerg
7860 Spøttrup
Kasserer
Kærsangervej 19
Balling
7860 Spøttrup
Kirkeværge
Ottingvej 3
Otting
7860 Spøttrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Andrupvej 5
Oddense
7860 Spøttrup
Tlf: 20166510

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.