1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Sognes Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Trehøje 4
Oddense
7860 Spøttrup

Næstformand, Kontaktperson
Ginnerupvej 18
Krejbjerg
7860 Spøttrup
 

Kirkeværge
Holmhuse 3
Oddense
7860 Spøttrup
 

Kasserer
Kærsangervej 19
Balling
7860 Spøttrup
 

Kontaktperson
Vester Ballingvej 16
Balling
7860 Spøttrup
 

Sognepræst, Født medlem
Hostrupkrogen 2
9500 Hobro
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lundgårdvej 1
Volling
7860 Spøttrup
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Rolighedsvej 1F
Balling
7860 Spøttrup
 

Kirkeværge
Ginnerupvej 14
Krejbjerg
7860 Spøttrup
 

Bygningssagkyndig
Ottingvej 3
Otting
7860 Spøttrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Strøget 8
Oddense
7860 Spøttrup
 
 20166510

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38256912
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk