Menighedsråd

Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7857@SOGN.DK
CVR: 64847317

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Guldbjergvej 5
Kolshave
5400 Bogense
Kirkeværge(Skovby Kirke)
Mosevej 33
Kassemose
5400 Bogense
Kirkeværge(Ore Kirke)
Skåstrupvej 34
Skåstrup
5400 Bogense
Formand for valgbestyrelsen
Ørbækvej 45
Ørbæk
5400 Bogense
Medlem af valgbestyrelsen
Assensvej 52
Kattebjerg
5400 Bogense
Kasserer
Mejlskovvej 20
5400 Bogense
Kirkeværge(Guldbjerg Kirke)
Kolshave 2
Kolshave
5400 Bogense
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Guldbjergvej 9
Kolshave
5400 Bogense
Sognepræst (kirkebogsfører)
Middelfartvej 33
Skovby
5400 Bogense
Tlf: 64811146
Træffes ikke mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.