1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ordrup Sogns Menighedsråd

Formand
Skovshovedvej 6 2 th
2920 Charlottenlund
 

Næstformand
Ejgårdsparken 4 2
2920 Charlottenlund
 

Kirkeværge, Kasserer
Sømandshvile Park 9
2960 Rungsted Kyst
 

Kontaktperson
Sofievej 5 5 tv
2900 Hellerup
 

Formand for valgbestyrelsen
Gamlehave Alle 2C
2920 Charlottenlund
 

Medlem af valgbestyrelsen
Nørre Allé 17A 4 tv
2200 København N
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sagaparken 5
2920 Charlottenlund
 

Menigt medlem
Schimmelmannsvej 44
2920 Charlottenlund
 

Menigt medlem
Ellensvej 2 1 th
2920 Charlottenlund
 

Menigt medlem
Ejgårdsparken 7 3
2920 Charlottenlund
 

Menigt medlem
Hyldegårdsvej 16A 2 tv
2920 Charlottenlund
 

Menigt medlem
Skovgårdsvej 42 st
2920 Charlottenlund
 

Menigt medlem
Ordrupvej 50 4 tv
2920 Charlottenlund
 

Sekretær - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Henrik Hertz Vej 1A
2920 Charlottenlund
 
 39408834
Træffes efter aftale. Ikke mandag

Sognepræst
Enighedsvej 5A
2920 Charlottenlund
 
 39630204
Træffes mandag - torsdag 10 - 11 og efter aftale Ikke fredag

Sognepræst
Fredensvej 21
2920 Charlottenlund
 
 30367705
Træffes efter aftale. Ikke mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ordrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12115512
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk