Menighedsråd

Ordrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ordrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7115@SOGN.DK
CVR: 12115512

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Skovshovedvej 6 2 th
2920 Charlottenlund
Næstformand, Kontaktperson
Hellerupvej 2A 2 tv
2900 Hellerup
Kirkeværge, Kasserer
Sømandshvile Park 9
2960 Rungsted Kyst
Menigt medlem
Frisersvej 4 st tv
2920 Charlottenlund
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Nørre Allé 17A 4 tv
2200 København N
Medlem af valgbestyrelsen
Bramsvej 3A
2920 Charlottenlund
Menigt medlem
Schimmelmannsvej 44
2920 Charlottenlund
Medlem af valgbestyrelsen
Sagaparken 5
2920 Charlottenlund
Menigt medlem
Ellensvej 2 1 th
2920 Charlottenlund
Menigt medlem
Ejgårdsparken 4 2
2920 Charlottenlund
Menigt medlem
Ejgårdsparken 7 3
2920 Charlottenlund
Menigt medlem
Hyldegårdsvej 16A 2 tv
2920 Charlottenlund
Menigt medlem
Ordrupvej 50 4 tv
2920 Charlottenlund
Sognepræst
Enighedsvej 5A
2920 Charlottenlund
Tlf: 40447242
Træffes efter aftale. Ikke mandag.
Sognepræst (kirkebogsfører)
Henrik Hertz Vej 1A
2920 Charlottenlund
Tlf: 39408834
Træffes efter aftale. Ikke mandag
Sognepræst
Fredensvej 21
2920 Charlottenlund
Tlf: 30367705
Træffes efter aftale. Ikke mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.