1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Oppe Sundby Sogns Menighedsråd

Formand
Gyldenstens Vænge 119
3600 Frederikssund
 

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Vangedevej 55
3600 Frederikssund
 

Kirkeværge
Vangedevej 35
3600 Frederikssund
 

Kasserer
Vasevænget 17
3600 Frederikssund

Menigt medlem
Strandgårds Alle 70
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Strandgårds Alle 72
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Rosenfeldt 34
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Gyldenstens Vænge 115
3600 Frederikssund
 

Medlem af valgbestyrelsen
Parkalle 3
3600 Frederikssund
 

Sekretær - ikke medlem
Jernbanegade 9
4291 Ruds Vedby
 

Sekretær - ikke medlem
Kirstineparken 24
2970 Hørsholm
 

Sognepræst
Strandhøjen 7
3600 Frederikssund
 
 50781861

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lille Rørbækvej 15
3600 Frederikssund
 
 21544453

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Oppe Sundby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66839516
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk