Menighedsråd

Oksbøl Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Oksbøl Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9002@SOGN.DK
CVR-nummer: 20130318

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Færgevej 53
Hardeshøj
6430 Nordborg
Tlf: 74453859/20833859
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vikkebjergvej 4
Broballe
6430 Nordborg
Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Spangsmosevej 30B
Broballe
6430 Nordborg
Tlf: 74490519/41570519
Kirkeværge
Oksbøl Søndergade 14
6430 Nordborg
Tlf: 74 45 38 64/29 70 38 64
Kontaktperson
Spangsmosevej 30B
Broballe
6430 Nordborg
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Tontoft 3
Pøl
6430 Nordborg
Tlf: 20 49 66 79
Mandag er fridag
KST. Sognepræst
Skovparken 66
6200 Aabenraa
Tlf: 40 15 84 37
Sognepræst, Født medlem
Skovparken 66
6200 Aabenraa
Tlf: 40 15 84 37
Træffes ikke grundet sygeorlov

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.