1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Oksbøl Sogns Menighedsråd

Formand
Færgevej 53
Hardeshøj
6430 Nordborg
 
 74453859/20833859

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vikkebjergvej 4
Broballe
6430 Nordborg
 

Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Spangsmosevej 30B
Broballe
6430 Nordborg
 
 74490519/41570519

Kirkeværge
Oksbøl Søndergade 14
6430 Nordborg
 
 74 45 38 64/29 70 38 64

Kontaktperson
Spangsmosevej 30B
Broballe
6430 Nordborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Tontoft 3
Pøl
6430 Nordborg
 
 20 49 66 79
Mandag er fridag

Sognepræst, Født medlem
Præstegårdsvej 1
Oksbøl
6430 Nordborg
 
 74451142
Træffes ikke grundet orlov

Kst. Sognepræst
Præstegårdsvej 1
Oksbøl
6430 Nordborg
 
 74451142
Træffes på mobil 51 34 08 90

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Oksbøl Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20130318
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk