1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

Formand
Strøbyvej 67
Østrup
5450 Otterup
 

Næstformand
Skovgyden 43
Ørritslev Skov
5450 Otterup
 

Kasserer
Strøbyvej 9
Østrup
5450 Otterup
 

Kontaktperson
Østrupskovgårdsvej 45
Østrup
5450 Otterup
 

Menigt medlem
Klintebjergvej 160
Klintebjerg
5450 Otterup
 

Menigt medlem
Søndergade 65
5450 Otterup
 

Menigt medlem
Langehede 76
5471 Søndersø
 

Formand for valgbestyrelsen
Skovgyden 42
Ørritslev Skov
5450 Otterup
 

Menigt medlem
Kildegårdsvej 212
5240 Odense NØ
 

Menigt medlem
Daugstrupvej 12
Daugstrup
5450 Otterup
 

Kirkeværge - ikke medlem(Østrup Kirke), Kirkeværge - ikke medlem
Klintebjergvej 111
Østrup
5450 Otterup
 

Provst (kirkebogsfører)
Præstevejen 8
Østrup
5450 Otterup
 
 23474144
Keld Balmer Hansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62164328
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk