Menighedsråd

Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7889@SOGN.DK
CVR-nummer: 62164328

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kildegårdsvej 212
5240 Odense NØ
Næstformand
Skovgyden 43
Ørritslev Skov
5450 Otterup
Kasserer
Søndergade 65
5450 Otterup
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Skovgyden 42
Ørritslev Skov
5450 Otterup
Menigt medlem
Klintebjergvej 160
Klintebjerg
5450 Otterup
Medlem af valgbestyrelsen
Strøbyvej 67
Østrup
5450 Otterup
Menigt medlem
Langehede 76
5471 Søndersø
Menigt medlem
Strøbyvej 9
Østrup
5450 Otterup
Menigt medlem
Stenløkkevej 1A 7
Otterup
5450 Otterup
Menigt medlem
Daugstrupvej 12
Daugstrup
5450 Otterup
Provst (kirkebogsfører)
Præstevejen 8
Østrup
5450 Otterup
Tlf: 23474144
Overenskomstansat sognepræst
Vestergårdsvej 11
5450 Otterup
Tlf: 30338434

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.