1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Østofte Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Vestre Landevej 134
4951 Nørreballe

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Stationsvænget 13
4951 Nørreballe
 

Kirkeværge - ikke medlem
Stationsvænget 11
4951 Nørreballe

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Langet Gade 3
4930 Maribo
 

Kasserer
Kirkevejen 242
Erikstrup
4930 Maribo
 

Medlem af valgbestyrelsen
Koldingevej 20
Østofte
4930 Maribo
 

Konstitueret sognepræst (kirkebogsfører)
Østofte Gade 36
4951 Nørreballe
 
 54786667
Ring venligst på telefon 29 44 90 56

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Østofte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67066219
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk