Menighedsråd

Øster Starup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Starup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7938@SOGN.DK
CVR-nummer: 37195510

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Havrevænget 5
Aagaard
6040 Egtved
Tlf: 40 23 88 31
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Bramdrupvej 46
Gravens
6040 Egtved
Kirkeværge
Starupvej 34
Starup
6040 Egtved
Tlf: 40 28 83 37
Kasserer
Sletmadevej 8
6040 Egtved
Tlf: 22 62 39 87
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Bygvænget 19
Aagaard
6040 Egtved
Tlf: 40 73 48 64
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Fredsted Byvej 3
6040 Egtved
Tlf: 31 51 71 60
Overenskomstansat sognepræst
Egelandsvej 10
Starup
6040 Egtved
Tlf. 21 55 47 37

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.