Menighedsråd

Øster Snede Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Snede Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7897@SOGN.DK
CVR: 68059615

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Haurumvej 52
Haurum
8762 Flemming
Tlf: 30 25 80 70
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Th Jensens Vej 13
Ø Snede
8723 Løsning
Tlf: 22 62 34 56
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Højmarksvej 62K
Kragelund
8723 Løsning
Tlf: 24 24 04 84
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Lindvedvej 34
Ø Snede
8723 Løsning
Fri mandag
Kontaktperson
Mejsevej 16
Ø Snede
8723 Løsning
Tlf: 60 76 14 87
Kirkeværge
Bomvej 9
Kragelund Mk
8723 Løsning
Tlf: 40 41 32 21
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Mølleparken 45
Kragelund
8723 Løsning
Tlf: 86 16 17 51

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.