1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øster Skerninge Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Åkildevej 21
Øster Skerninge
5762 Vester Skerninge

Næstformand, Kirkeværge(Øster Skerninge Kirke)
Øster Skerningevej 17B
Ollerup
5762 Vester Skerninge
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Bromarksvej 20
Ollerup
5762 Vester Skerninge

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Søbakkerne 40
Ollerup
5762 Vester Skerninge
 

Menigt medlem
Sømarksvej 8
5762 Vester Skerninge
 

Menigt medlem
Kløvermarksvej 43
Ollerup
5762 Vester Skerninge
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Højensvej 169
Egense
5700 Svendborg
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Skerninge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16560014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk